BLRT Grupp biedrs

Prasības

Metāllūžņu pieņemšanas kopējās prasības:

Metāllūžņu pieņemšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.960 „Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību”.

Metāllūžņu radiācijas fons nedrīkst pārsniegt pieļaujamās normas Metāllūžņiem ir jābūt atbrīvotiem no ugunsbīstamiem un sprādzienbīstamiem priekšmetiem; Metāllūžņi nedrīkst saturēt kaitīgas vielas.

Metāllūžņos nepieņemam:

 1. Sprādzienbīstamus priekšmetus,ieroču daļas un kaujas munīcija,
 2. Jebkura veida metaliskus tilpumus, kuri ir ar kaitīgiem ķīmiskiem atlikumiem..
 3. No fiziskām personam nepieņemam: ūdens skaitītājus; dzelzceļa sliedes; kanalizācijas lūkas; ceļa zīmes; transformatoru stacijas kā arī dažādas detaļas no tām.
 4. elektrovadus, telekomunikāciju vadus saskaņā  ar spēkā esošo likumdošanu;
  • vara (vai tā sakausējumu) vai alumīnija (vai tā sakausējumu) stiepļu (diametrs – 1,5 mm vai lielāks, ar izolāciju vai bez tās) atgriezumus un lūžņus;
  • savītu vara (vai tā sakausējumu) vai alumīnija (vai tā sakausējumu) stiepļu (atsevišķas stieples diametrs – 1 mm vai lielāks, ar izolāciju vai bez tās) atgriezumus un lūžņus;
  • tādu vadu un kabeļu atgriezumus un lūžņus, kuri satur iepriekš minētās stieples;
  • tādu trošu atgriezumus un lūžņus, kas satur vara (vai tā sakausējumu) vai alumīnija (vai tā sakausējumu) stieples (diametrs – 1,5 mm vai lielāks);
  • jebkura profila vara (vai tā sakausējumu) vai alumīnija (vai tā sakausējumu) vadu vai kabeļu atgriezumus un lūžņus, ja to nominālais šķērsgriezuma laukums ir 85 mm vai lielāks; varastieplesartaisnstūraprofiluuntaisnstūraprofilavaraizstrādājumusnofiziskāmpersonām;
  • daudzpāru elektronisko sakaru tīklu kabeļu atgriezumus un lūžņus, kuri satur vara dzīslas ar diametru no 0,3 mm līdz 1,2 mm.

 

Procedūra

Metāllūžņu pieņemšanas procedūra:

 • Katra klienta materiāli tiek novērtēti un svērti atsevišķi .
 • Svars tiek noteikts uz sertificētiem autosvariem.
 •  Kvalitāti nosaka profesionāls pieņēmējs, pamatojoties uz materiāla vizuālu apskati. Nepieciešamības gadījumā, lai noteiktu atbilstību kvalitātei, tiek pielietoti speciāli mērinstrumenti.
 • Lūžņu piesārņotība – metāllūžņi ar neatdalāmiem nemetāliskiem piemaisījumiem. Atkritumi, kas paliek pēc izkraušanas, nav uzskatāms par atliekām. Lūžņu piesārņotība tiek noteikta vizuāli katrai piegādei atsevišķi.
 • Apmaksa tiek veikta dienā, kad saņemts materiāls no klienta.

 

Jautājumi un atbildes

Jautājumi un atbildes:

Metāllūžņu kategorijas un cena?

SIA „Refonda” metāllūžņu kategorijas un cenas var apskatīt šeit: „Cenas” vai jautāt zvanot uz mūsu informācijas tālruni  20257074 – būsim priecīgi atbildēt uz jūsu jautājumiem.

Vai var nodot vairāku kategoriju metālu vienlaicīgi? Kā tiek vērtēts jaukts metāls?

Jā, ir iespējams nodot dažādu kategoriju metālu ar vienu kravu. Kravai ir jābūt iekrautai tā, lai varētu veikt metāla izkraušanu pa vienai kategorijai un veikt atlikušās kravas svēršanu atsevišķi. Ja materiāls nav šķirots, meistars pieņemšanas laukumā sadala svaru procentuāli starp kategorijām, novērtējot to vizuāli

Kur atrodas tuvākais SIA Refonda pieņemšanas punkts?

SIA Refonda pieņemšanas laukums atrodas Rīgā, Ledurgas (krustojums ar Tvaika ielu, SIA "Jaunmilgravja Osta" teritorijā) .

Metāllūžņu pieņemšanas laukuma Rīgā darba laiks?

Metāllūžņu pieņemšanas laukuma Rīgā darba laiks ir darba dienās no 9:00 līdz 17:00.

Vai SIA Refonda veic metāllūžņu izvešanu no klienta teritorijas ? Kādas ir transporta pakalpojumu izmaksas?

Mēs piedāvājam metāllūžņu izvešanu ar konteineriem Sīkāku informācija var saņemt zvanot uz tālruni: 25444422

Kā notiek apmaksa par nodotajiem metāllūžņiem ?

Apmaksa tiek veikta uz norēķinu kontu bankā. Privātpersonām – metāllūžņu nodošanas dienā (atsevišķos gadījumos – nākošajā darba dienā), juridiskām personām saskaņā ar apmaksas termiņu, kas norādīts korekti noformētā rēķinā par metāllūžņiem.

Kādi dokumenti nepieciešami , lai noformētu juridiskas personas metāllūžņu nodošanu?

Lai veiktu samaksu par no juridiskas personas saņemtiem metāllūžņiem, sakaņā ar LR likumdošanu, juridiska persona piestāda rēķinu SIA Refonda, pamatojoties uz abpusēji parakstītu metāllūžņu pieņemšanas – nodošanas aktu, un nosūta to mums apmaksai.

Kādi dokumenti nepieciešami , lai noformētu fiziskas personas metāllūžņu nodošanu?

Metāllužņi tiek pieņemti ja tie ir atvesti ar autotransportu.  Fiziskām personām līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam - pasei vai autovadītāja apliecībai. Ka arī jāpaziņo Bankas rekvīzīti. No 01.01.2012 no metāllūžņu pārdošanas ienākumiem tiek ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis un pārskaitīts valsts budžetā 10% apmērā

Kad nepieciešama pilnvara?

Pilnvara nepieciešama tad, kad Jūs nododat metalu, taču naudu jāsaņem citam cilvēkam, šajā gadījumā cilvēkam, uz kura vārda tiek noformēts akts ir jāuzraksta rakstiska pilnvara.

Cik maksā objektu demontāžas darbi?

Demontāžās darbu vērtība ir atkarīga no objekta sarežģītības pakāpes, tādēļ, lai saņemtu cenu piedāvājumu, lūdzam Jūs sazināties ar Jūsu reģiona SIA Refonda menedžeri.

Kā darbojas bonusu cenu sistēma?

Cenu bonuss ir atkarīgs no materiāla kvalitātes un daudzuma, lai saņemtu cenas piedāvājumu, lūdzam Jūs sazināties ar Jūsu reģiona SIA Refonda menedžeri.

Vai SIA Refonda pieņem ledusskapjus?

Nē, mēs nepieņemam ledusskapjus.

Vai SIA Refonda pieņem tukšus gāzes balonus?

Jā, mēs pieņemam tukšus gāzes balonus ar demontētiem ventīļiem (jābūt atvērtam caurumam)

SIA REFONDA

Juridiska adrese: Katlakalna 9, Rīga, Latvija, LV-1073

Reģistrācijas Nr: 40003981529

Tālr: +371 25 4444 22

E-mail: info@refonda.lv

Bank: Swedbank AS

Konta Numurs: LV37HABA0551019437375

Atļaujas Nr: 2011-11/395 от 02.11.2011

 

Grāmatvēdība

Tālr: +371 28603099

E-mail: gramatvediba@refonda.lv

 

Loģistika

Tālr: +371 25444422